Протирозтріскувач сої Нью-Філм 17

Збирання врожаю — найбільш відповідальний, складний і трудомісткий процес у технології вирощування гороху. Складність збирання врожаю зумовлена біологічними особливостями культури — нерівномірністю достигання насіння, високою гігроскопічністю, схильністю до розтріскування бобів та осипання зерна. У північно-західних районах збирання ускладнюється через повільне висихання, що може призвести до зменшення якості та проростання зерна. У південних посушливих районах горох висихає нерівномірно, боби розтріскуються, що спричиняє великі втрати врожаю. Досвід показує, що втрати гороху під час збирання можуть сягнути 40%.

Прикладом ефективного розв’язання проблем, що виникають при збиранні, є застосування протирозтріскувача Нью-Філм 17, особливістю якого є не тільки властивість запобігати розтріскуванню стручків чи бобів та осипанню, а й здатність подовжувати період достигання насіння та, як наслідок, збільшувати врожайність.

Досліди, проведені на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, показали, що застосування Нью-Філм 17 на горосі дозволило зменшити осипання насіння на 4 ц порівняно з контролем.

З огляду на збитки від осипання, яких може зазнати фермер — до 2200—3000 грн./га, витрати на Нью-Філм 17 окупаються багатократно. Витрати на цей передзбиральний захід еквівалентні 100 кг насіння гороху, тоді як навіть за найсприятливіших умов можна недоотримати не менш як 4 ц/га товарного зерна.

Норма витрат Нью-Філм 17 -  1 л/га

Оскільки горох має короткий термін достигання, Нью-Філм 17 на цій культурі використовують за 1—2 тижні до збирання.