Сервіси Агроскоп

«АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ» ПРОПОНУЄ:

Агрохімічне обстеження поля

 • створення карти поля
 • відбір ґрунту з прив’язкою до GPS-координат
 • лабораторний аналіз ґрунтових зразків
 • рекомендації та розробка системи живлення під заплановані культури
 • визначення потенціалу поля new

Аналізуючи ріст культур за індексом NDVI останніх 5–10 років (використовуючи базу супутникових знімків), з урахуванням різних погодних умов, формуються карти із зонами неоднорідності поля, з яких відбираються зразки ґрунту для подальшого лабораторного аналізу. З використанням основних показників родючості ґрунту, включаючи вміст доступних елементів живлення, будується система удобрення культур під запланований урожай.

Даний сервіс дає можливість оптимізувати внесення мінеральних добрив, одночасно підвищуючи урожайність та якість сільськогосподарської продукції.

Діагностику рослин

 • візуальна діагностика хвороб, шкідників та дефіциту живлення
 • хімічна лабораторна діагностика
 • польовий експрес-аналіз new

Цей сервіс допоможе клієнту виявити в рослинах нестачу елементів живлення, наявність хвороб і шкідників у різні періоди вегетації за допомогою лабораторних та польових аналізів чи візуальної діагностики спеціалістами компанії.

Інформація про стан рослин дає змогу своєчасного вживання заходів для попередження втрат врожаю.

Моніторинг стану посівів

 • надання карт вегетації на основі супутникових даних
 • метеорологічні дані в районі поля та прогноз
 • моделювання ризиків розвитку хвороб та шкідників
 • обстеження посівів за допомогою БПЛА new

Щоденне оновлення карт високої розподільчої якості дозволяє виявити можливі проблемні ділянки на полі.

Сервіс дасть змогу аграріям попередити ризики розвитку хвороб та шкідників на полях, а також мати метеорологічні дані в районі поля та прогнози на найближчі 10 днів.

Навчальні програми

 • проведення тренінгів
 • майстер-класи на полях

Спеціалісти компанії проводять навчальні заходи, побудовані на сучасних світових практиках які спрямовані на розгляд і вирішення актуальних проблем вирощування сільськогосподарських культур. Також досить популярними є майстер-класи на полях, засновані саме на практичних рекомендаціях у різні періоди вегетації культур.

За допомогою даних заходів клієнти знайомляться із сучасними технологіями та отримують цінні рекомендації від українських і зарубіжних спеціалістів.

Агрономічний супровід

 • дистанційний супровід і консультація спеціаліста
 • виїзд агронома на обстеження полів

Сервіс представлений у вигляді виїзду агронома-консультанта для обстеження полів, дослідження проблемних ділянок та рекомендацій щодо захисту та підживлення культур. Спеціалісти «Агроскоп» оснащені портативними приладами (рН-метрами, вологомірами, термометрами, мікроскопами, лабораторіями функціональної діагностики рослин, пенетрометрами для вимірювання твердості ґрунту тощо), за допомогою яких безпосередньо в полі можна виявити/контролювати несприятливі фактори і попередити втрату врожаю.

Сервіс дозволяє клієнту отримати підтримку та допомогу кваліфікованого спеціаліста у будь-який час задля прийняття правильних і вчасних рішень в процесі сільгоспвиробництва.

Послуги точного землеробства new

 • створення зон неоднорідності поля
 • визначення електропровідності ґрунту
 • точні обміри полів
 • карти-завдання змінних норм висіву
 • побудова картограм розподілу елементів живлення
 • розробка карт-завдань для диференційованого внесення добрив

Для створення зон неоднорідності поля за індексом NDVI здійснюється його супутниковий моніторинг з подальшим скануванням ґрунту на визначення електропровідності. Після агрохімічного аналізу відібраних зразків ґрунту будуються картограми розподілу елементів живлення та карти-завдання для диференційованого внесення мінеральних добрив.

Дані заходи дозволять агровиробникам значно зменшити витрати на живлення рослин, а також підвищити врожайність та якість продукції завдяки збалансованому внесенню мінеральних добрив.

РАЗОВІ ПОСЛУГИ ЛАБОРАТОРІЇ

 • Аналіз зразків ґрунту
 • Аналіз води
 • Хімічний аналіз добрив
 • Агрохімічний аналіз рослин
 • Аналіз субстратів/торфу

Цикл надання Сервісів Агроскоп

Завантажити брошуру Сервіси Агроскоп