Агрономічне обстеження ґрунту

Високоякісний агрохімічний аналіз з використанням технологій ORIGIN®

Об'єднавши сучасні досягнення науки та практики ми створили найкращу агрохімічну лабораторію в Україні.

Висока якість результатів досягається:

 1. Відбір зразків ґрунту відбувається згідно зон, в межах яких агрохімічні показники є близькими. Такий відбір є елементом точного землеробства.
 2. Агрохімічний аналіз ґрунту виконується на сучасному обладнані на базі Національного аграрного університету найкращими спеціалістами.
 3. Перелік показників для аналізу визначається окремо для типових ґрунтово-кліматичних умов кожного з регіонів України.
 4. Рекомендації щодо внесення добрив надають агрономи-спеціалісти (сторінка 4) із вузькою спеціалізацією. Кожен із спеціалістів працює із однією – двома культурами, що дозволяє надати вичерпні рекомендації щодо системи мінерального живлення.
 5. При наданні рекомендацій враховується економічна складова: ми надаємо рекомендації не під заплановану врожайність, а під запланований прибуток.

АНАЛІЗ ГРУНТУ

Маючи доступ до найсучасніших технологій побудови системи мінерального живлення рослин ми пропонуємо високоякісну послугу світового рівня для всіх сільгоспвиробників України

Вид аналізу Рекомендації щодо вирощування сільськогосподарських культур строки виконання
Стандартний
 1. Вплив основних показників ґрунту (кислотність pH (KCl) та засоленість (Ec) на його придатність для вирощування сільсько-господарської культури.
 2. Визначення основних проблем поля та прогнозування потенціалу врожайності запланованої культури.
 3. Вміст гумусу, доступних форм фосфору (P) та калію (K) в ґрунті згідно стандартизованих методик.
 4. Визначення забезпеченості ґрунту основними елементами живлення: азотом, фосфором та калієм.
 5. Рекомендації щодо внесення азотних, фосфорних та калійних мінеральних добрив під очікуваний врожай (в тому числі на добрива, які є в наявності у замовника).
 6. Рекомендації щодо доцільності проведення додаткових аналізів.
7-14 днів
Професіональний

Всі пункти стандартного аналізу та додатково.

 1. Вміст амонійного азоту (NH4) та доступних форм мезоелементів: кальцію (Сa), магнію (Mg) та сірки (S) в ґрунті згідно стандартизованих методик.
 2. Визначення забезпеченості ґрунту мезоелементами: кальцієм, магнієм та сіркою.
 3. Рекомендації щодо внесення сірко-, кальцій- та магнієвмісних мінеральних добрив під очікуваний врожай (в тому числі на добрива, які є в наявності у замовника).
7-14 днів
Мікроелементи
 1. Вміст доступних форм мікроелементів: бору (B), марганцю(Mn), цинку (Zn) та міді (Cu) в ґрунті згідно стандартизованих методик.
 2. Визначення забезпеченості ґрунту мікроелементами: бором, марганцем, цинком та міддю.
 3. Рекомендації щодо внесення мікродобрив під очікуваний врожай (в тому числі на добрива, які є в наявності у замовника).
5 днів
Гранулометричний
 1. Визначення вмісту основних фракцій (пісок, мул та глина) у ґрунті згідно стандартизованих методик.
 2. Оцінка придатності ґрунту для вирощування с-г культур.
 3. Врахування результатів визначення текстури ґрунту при розрахунках системи мінерального живлення.
 4. Розрахунок значень показників водного режиму (вологість зав’ядіння, найменша та повна вологоємність, коефіцієнт фільтрації).
5 днів
Вапнування
 1. Визначення гідролітичної кислотності.
 2. Розрахунок норми вапна для вапнування ґрунтів з підвищеною кислотністю.
2 дні

АНАЛІЗ РОСЛИН

Завдяки компанії Агроскоп Інтернешнл вітчизняні виробники сільськогосподарської продукції мають доступ до новітніх технологій підвищення економічної ефективності фермерського виробництва.

Однією з таких технологій є оптимізація мінерального живлення с-г культур, яка базується на визначенні реальної, а не уявної забезпеченості рослин елементами живлення. Це дає можливість точно визначити потребу рослин у добривах. Ми використовуємо лише перевірені часом технології та досвід розвинених країн, що дає можливість досягти максимального ефекту.

Використання цього методу, який є невід’ємною частиною для побудови економічно обґрунтованої системи мінерального живлення дасть можливість агроному:

 • визначити необхідність кореневих та позакореневих підживлень
 • вірно вибрати види та дози добрив для листкових підживлень
 • вчасно провести підживлення у випадку зменшення доступності елементів живлення (особливо мікроелементів) в процесі росту рослин, щоб не допустити зменшення врожайності
 • бачити, як реагує рослина на внесені в грунт добрива для корекції їх внесення на наступні роки

Наші спеціалісти досконало володіють технологією рослинної діагностики, для проведення її на найвищому рівні на кожному етапі:

 • спеціалістами компанії розроблена економічно обґрунтована система відбору зразків, яка дає можливість корегувати забезпеченість елементами живлення в потрібний час на критичних стадіях росту рослин
 • спеціалісти компанії Агроскоп використовують лише найкращі методики аналізу рослинних зразків, які дозволяють одержувати високоточні результати у найкоротший термін
 • на відміну від інших лабораторій забезпеченість рослин елементами живлення визначається, як для інтенсивних сортів та гібридів, що дозволяє максимально розкрити генетичний потенціал культури.